وقتی "قلب کسی می*شکند" چه اتفاقی می*افتد؟

آفتاب :

شکسته شدن قلب، تنگی تنفس، درد قفسه سینه و... را به همراه دارد.
محمدرضا حسنی، متخصص قلب و عروق در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:...