پریودنتیت یا پیوره دندان، التهاب لثه می باشد که بافت های اطراف دندان را درگیر می کند. این بیماری یکی از شایع ترین بیماری های دهان و دندان می باشد. التهاب و خونریزی لثه در اثر موارد مختلف بروز می کند....