بستنی چوبی خود را از روی هر عکسی که دلتان میخواهد، پرینت سه بعدی کنید.وقتی نوبت به ساخت خوراکی های جدید برای خوردن میرسد، تکنولوژی پرینت سه بعدی قطعا یکی از بهترین روش*هاست.پرینتر سه بعدی Foodjet،...