بسیاری از دانشجویان به دنبال تحصیل در خارج از کشور هستند. تحصیل در خارج از کشور امکان بهبود چشم انداز شغلی را ایجاد می کنند. با توجه به دانشگاه یا موسسه دانشجویی که دانشجویان انتخاب می کنند، شانس خود را برای مشاغل سطح بالا، افزایش می دهند. در زمان انتخاب کشور و دانشگاه هزینه های تحصیل از مهم ترین موارد می باشد.بنابراین باید یک برنامه مالی برای طول تحصیل تعین کرده و میزان بودجه با توجه به هزینه های پیش رو مشخص شود. به همین دلیل بسیاری از دانشجویان به دنبال تحصیل در کشورهای مقرون به صرفه هستند.عواملی که باید در زمان انتخاب ارزان ترین کشورها برای تحصیل در نظر گرفت موارد زیر است:متوسط هزینه زندگی در آن کشورهزینه دوره های تحصیلی در دانشگاه های سراسر آن کشورهزینه درخواست ویزای دانشجوییارزان ترین کشورها برای تحصیل به شرح زیر است:تحصیل در آلمانتحصیل در ایتالیاتحصیل در اتریشتحصیل در نروژتحصیل در اسپانیاتحصیل در لیتوانیتحصیل در پرتغال