نمایش تجربه ها

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics
 

مدال ها و دست آورد های بدست آمده

فعالیت های اخیر

 • پنجشنبه ۰۳ خرداد ۰۳
  ۰۴:۱۰ robotkar.ir has earned 20 تجربه points

  سه شنبه ۰۱ خرداد ۰۳
  ۱۳:۵۱ m.mirzaei1480 has earned 10 تجربه points

  دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۰۳
  ۱۷:۰۴ argillit has earned 2 تجربه points
  ۱۴:۲۰ faramarzimani has earned 477 تجربه points
  ۰۴:۳۷ djplus has earned 932 تجربه points

  یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۰۳
  ۲۳:۲۴ moeintn has earned 18 تجربه points
  ۱۶:۳۵ saharfzl has earned 3 تجربه points
  ۱۶:۲۱ saharfzl has earned 3 تجربه points
  ۱۶:۰۰ saharfzl has earned 6 تجربه points
  ۱۵:۵۰ saharfzl has earned 56 تجربه points

 
تجربه 4.0.4